ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου" θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στις 09:00, στην Αίθουσα 15, στο Νέο Κτήριο, (είσοδος από Μασσαλίας) σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

 

                                                                               Ο Διδάσκων

                                                                                Δ. Καρύδας