ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (18ος - 21ος ΑΙ.) - 431005

Μάθημα:            Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος -21ος  αι.)- 431005

Διδάσκων:          Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης

 

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18oς-21oς αιώνας)» θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2020 στις 15:00, στο Μέγαρο Θεωρητικών Σπουδών, Αίθουσα 13 (7ος όροφος).

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τρίτη, 15:00-18:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6 /23.09.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B΄ 4406).