ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Οικογένειας" θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στις 15:30, στην Αίθουσα Ν. Πουλαντζάς , στο Νέο Κτήριο, (είσοδος από Μασσαλίας) σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

 

                                                                             Η Διδάσκουσα

                                                                        Λ. Μαράτου-Αλιπράντη