ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος Ε΄ εξαμήνου «Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 9.00 στην Αίθουσα Πολίτου, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

 

Ο διδάσκων,

Μανώλης Πατηνιώτης