ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του υποχρεωτικού μαθήματος "Κοινωνική Ψυχολογία" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη  13 Οκτωβρίου, στις 15:00, στην Αίθουσα 13 στο Νέο Κτήριο, (είσοδος από Μασσαλίας) σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

 

                                                                             Η Διδάσκουσα

                                                                                Αγγ. Γαζή