ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του μαθήματος Ε΄ εξαμήνου «Ψηφιακή Εργασία» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Πολίτου, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

 

Ο διδάσκων,

Μανώλης Πατηνιώτης