ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 12:00, στην Αίθουσα Πολίτου (Μ.Θ.Ε., είσοδος από Σόλωνος 57).                                                                                                                                                                                     

Από την Γραμματεία του Τμήματος