ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Σεξουαλικότητα και Εξουσία» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου στις 18:00, στην Αίθουσα Χατζηδάκη.   

Ο διδάσκων

Ευαγγ. Λιότζης