ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Θεωρία της Ιδεολογίας» θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 18:00, στην Αίθουσα «Νίκος Πουλαντζάς» στο Νέο Κτήριο (είσοδος από Μασσαλίας), σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.                                                                                                                                         

Ο διδάσκων

Γιώργος Παπαφράγκου