ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεωνγια εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μέχρι τις 15 Απριλίου 2022.