ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου από τους φοιτητές του Τμήματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022. Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου από το σύνδεσμο http://survey.uoa.gr, επιλέγοντας τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ακολούθως το κάθε μάθημα το οποίο παρακολουθείτε.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σας δίνει την ευκαιρία να αποτυπωθεί η γνώμη σας. Οι αξιολογήσεις μαθημάτων συγκεντρώνουν πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μαθήματος. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. Γι' αυτόν τον λόγο όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός συμμετοχής τόσο πιο χρήσιμα και ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα.

Η διαδικασία υλοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (login). Το σύστημα εγγυάται την ανωνυμία και εμπιστευτικότητα της συμμετοχής, μη καταγράφοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να συσχετίσει τα στοιχεία πρόσβασης με τις απαντήσεις που πρόκειται να δοθούν. Η μόνη πληροφορία που πρόκειται να καταγραφεί είναι η χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (login) που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μοναδικότητα της συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχετε μόνο στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που έχετε δηλώσει. Η συμμετοχή στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου είναι μοναδική και ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα υποβολής απαντήσεων μόνο μία φορά για κάθε μάθημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Τα στατιστικά αποτελέσματα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κάθε μαθήματος αποτελούν σημαντικό τμήμα της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και έτσι η συμμετοχή σας στη διαδικασία είναι εξαιρετικής σημασίας για την διαρκή αυτοβελτίωση του Τμήματος.

 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας