ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιοδήποτε πιστοποιητικό χρειάζεστε από τη Γραμματεία του Τμήματος μπορείτε να αποστέλλετε αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@soc.uoa.gr επισυνάπτοντας παράλληλα και τις 2 όψεις της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας από εμάς. Στο ίδιο e-mail θα λαμβάνετε την απάντηση.

Επίσης καλείσθε να επισκέπτεστε τακτικά την Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας https://www.soc.uoa.gr/ όπου αναρτώνται όλες οι Ανακοινώσεις που σας αφορούν (Δηλώσεις μαθημάτων- Συγγράμματα-Πρόγραμμα μαθημάτων- Πρόγραμμα εξετάσεων - κ.λ.π.)