ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΝΙΚ.Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικ. Δ. Χρυσοβέργη που διαχειρίζεται το ΙΚΥ,