ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΡΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα:

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση του Σεμιναρίου θα πιστοποιηθεί με Βεβαίωση Παρακολούθησης.