ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 34ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2023) (22784/10-03-2023)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.