ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B' ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B' ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι στο υποχρεωτικό μάθημα του Β΄ εξαμήνου  «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»θα προσφέρεται επικουρικό διδακτικό έργο σε μορφή Φροντιστηρίου από την Υπότροφο -Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας κ. ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ κάθε Πέμπτη 15.00-18.00 (Α΄ Κλιμάκιο) στην Αίθουσα 12 και 18.00-21.00 (Β΄ Κλιμάκιο) στην Αίθουσα  Αργ. Φατούρος.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

 

Το επικουρικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και κωδικό MIS 5164439 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».