ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΚΡΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες-φοιτητές που παρακολούθησαν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 το Σεμινάριο «Κράτος, Νομικές μορφές και Κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις» του Εργαστηρίου «Κοινωνικής Θεωρίας και Εμπειρικής Έρευνας» του τμήματος Κοινωνιολογίας να περάσουν από τη Γραμματεία του τμήματος για να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.*

* Υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές-φοιτήτριες ενημέρωσαν πρώτα τους υπεύθυνους του Σεμιναρίου ώστε να έχουν στείλει τα στοιχεία τους στη Γραμματεία.