ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Θ. ΓΚΙΟΥΡΑ "ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο