ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Παρακαλούμε βρείτη συνημμένη την επιστολή αναφορικά με το πρόγραμμα του ΙΚΥ που αφορά σε ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε Διεθνείς Διαγωνισμούς, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. πρόσκληση του προγράμματος
  2. έντυπο αίτησης και
  3. ανακοίνωση