ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ) ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.