ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2021 2022 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6-6-2022 ΕΩΣ 20-6-2022)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.

*Σημειώνεται ότι η έκδοση του εγγράφου της αναλυτικής βαθμολογίας πραγματοποιείται από τη Γραμματεία μετά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.