ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2024

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη πρόσκληση και τη δήλωση συμμετοχής