ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 2023

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 31.03.2023 έως και την Κυριακή 23.04.2023.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα my-studies.uoa.gr (http://my-studies.uoa.grγια να δηλώσετε όλα τα μαθήματα, στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ,  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Ο ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟ ΒΑΘΜΟ, ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΑΣ.

Ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική εγγραφή σας στην πλατφόρμα  e-class, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις α) του Ιουνίου 2023 και β) του Σεπτεμβρίου 2023 αποτελεί η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων η οποία έχει ισχύ μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Συνεπώς, δηλώσεις προηγούμενων ετών,  ΔΕΝ  ισχύουν.

 Κάθε εξάμηνο δηλώνετε εκ νέου τα μαθήματά σας. Η εγγραφή σας ΜΟΝΟ στο e-class ΔΕΝ εξασφαλίζει την συμμετοχή σας στην εξεταστική.

 

Σημείωση: Τονίζεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση η Γραμματεία δεν θα δηλώνει εκπρόθεσμα μαθήματα μετά από αίτημα των φοιτητών.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη δήλωση των μαθημάτων και τον έλεγχο ορθής καταχώρησης πατήστε εδώ.

Ιδιαίτερη προσοχή στο εξής: Η Δήλωση μαθημάτων ολοκληρώνεται με το βήμα: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ»,  αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης εφιστούμε την προσοχή σας και στο βήμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ»

 

Βελτίωση βαθμού –Αναβαθμολόγηση

Κατά την διάρκεια των σπουδών σας έχετε την δυνατότητα  να δηλώσετε και να εξεταστείτε άπαξ (μία μόνο φορά), από το Ε΄ εξάμηνο φοίτησης και μετά, έως και έξι (6) μαθήματα για βελτίωση βαθμού, συνολικά στη φοίτησή σας.  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που αιτηθείτε αναβαθμολόγηση σε κάποιο μάθημα, αλλά δεν προσέλθετε για την  επανεξέτασή σας τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο ή την επαναληπτική Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, η  αναβαθμολόγηση αυτή θα προσμετρηθεί στο σύνολο των έξι (6) που δικαιούστε. Όμως δεν μπορείτε να εξεταστείτε στο ίδιο μάθημα και στις 2 εξεταστικές περιόδους α) του Ιουνίου 2023 και β) του Σεπτεμβρίου 2023 , ΜΟΝΟ στην μία εξεταστική περίοδο από τις 2.

 

 Μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο: 

Ø    Φοιτητές του Β΄ εξαμήνου σπουδών  έως πέντε (5) μαθήματα: τα πέντε    (5) υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εαρινού εξαμήνου.

 

Ø  Φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου σπουδών  έως δέκα (10) μαθήματα: τα πέντε (5)  μαθήματα του Δ΄ εαρινού εξαμήνου καθώς και όσα τυχόν μαθήματα οφείλετε από προηγούμενο εαρινό εξάμηνο.

 

Ø  Φοιτητές του ΣΤ΄ εξαμήνου σπουδών έως δώδεκα (12) μαθήματα:  τα πέντε (5)  μαθήματα του ΣΤ΄ εαρινού εξαμήνου καθώς και όσα τυχόν μαθήματα οφείλετε από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα και εκείνα στα οποία επιθυμείτε βελτίωση βαθμολογίας. (Προσοχή: Στο μήνυμα του συστήματος «Να προχωρήσω σε αναβαθμολόγηση» απαντάτε ΝΑΙ)

Επομένως στα 12 μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και εκείνα προς βελτίωση βαθμολογίας – αναβαθμολόγηση, εφόσον βέβαια τα προς βελτίωση μαθήματα είναι εαρινών εξαμήνων.

 

Ø  Φοιτητές του Η΄ εξαμήνου σπουδών έως δώδεκα (12) μαθήματα: τα πέντε (5)  μαθήματα του Η΄ εαρινού εξαμήνου, όσα τυχόν μαθήματα οφείλετε από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα και εκείνα στα οποία επιθυμείτε βελτίωση βαθμολογίας. (Προσοχή: Στο μήνυμα του συστήματος «Να προχωρήσω σε αναβαθμολόγηση» απαντάτε ΝΑΙ)

Επομένως στα 12 μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και εκείνα προς βελτίωση βαθμολογίας – αναβαθμολόγηση, εφόσον βέβαια τα προς βελτίωση μαθήματα είναι εαρινών εξαμήνων.

Όσοι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου επιλέξουν την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα    πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τόσο την Πτυχιακή Εργασία όσο και το μάθημα Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας σε συνδυασμό με το Σεμινάριό της, ισοδυναμούν με δύο (2) μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά.

 

 

-Με τη λήξη της προθεσμίας, το σύστημα κλείνει αυτομάτως και δεν μπορεί να υποβληθεί η δήλωση.

-Η δήλωση μαθημάτων δεν εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων πριν την λήξη της προθεσμίας, δηλαδή την 23.04.2023. Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό δηλώσεών σας 2-3 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων εκτυπώστε την ή αποθηκεύστε την (screenshot), προκειμένου να προσκομισθεί σε περίπτωση που σας ζητηθεί για επαλήθευση, αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση δήλωσης των μαθημάτων έχετε δικαίωμα να δηλώσετε και τα συγγράμματα στον Εύδοξο.   Εισέρχεστε εδώ: www.eudoxus.gr

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων στην πλατφόρμα ΕΥΔΟΞΟΣ (https://eudoxus.gr) για την παραλαβή των αντίστοιχων συγγραμμάτων ξεκίνησαν την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Στα πλαίσια της διασύνδεσης του ΕΥΔΟΞΟΥ με το μηχανογραφικό σύστημα των προπτυχιακών φοιτητών, οι προπτυχιακοί φοιτητές πρώτα δηλώνουν τα μαθήματα στο my- studies και κατόπιν δηλώνουν τα συγγράμματα των μαθημάτων στον ΕΥΔΟΞΟ (https://eudoxus.gr/StudentBookSelection).

Το σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ ελέγχει σε πραγματικό χρόνο αν υπάρχουν ήδη δηλωμένα τα μαθήματα στο my-studies.   Μόνο τότε επιτρέπει να προχωρήσει η διαδικασία  παραλαβής συγγραμμάτων.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας