ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021), τα κάτωθι:

  1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό, β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID‐19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID‐19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/enimerosi_gia_enarxi_leitoyrgias_edupass-1/.

(Βλ. Γενικές Ανακοινώσεις – Ενημέρωση του ΕΚΠΑ για την Έναρξη Λειτουργίας edupass).

  1. Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Οφείλουν επίσης να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

  1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).
  2. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετέχει.

Για τις λεπτομέρειες διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 έχει καταρτισθεί πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΚΠΑ (1.10.2021). Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.

  1. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.
  2. Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον 10’ πριν την ακριβή έναρξη των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας από τις παρακάτω εισόδους και εξόδους:

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΟΛΩΝΟΣ 57

Για τις αίθουσες: ΠΟΛΙΤΟΥ, ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

Για τις αίθουσες:  9,  13, 15, 16, Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

  1. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας.
  2. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του πανεπιστημίου.
  3. Η χρήση του ασανσέρ θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ