ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ «ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ: ΕΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021/22

Εργαστήριο κοινωνικής θεωρίας και έρευνας Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ Διαρκές σεμινάριο κοινωνικής θεωρίας «Εκκοσμίκευση: ένα διακύβευμα της κοινωνικής θεωρίας» Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2021/22

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.