ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY

Πληροφορίες για συμμετοχή στο:

https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/melbourne-2023/deadlines-2023

Οι συνεδρίες που οργανώνει η ερευνητική επιτροπή 14 στο:

https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2023/webprogrampreliminary/Symposium737.html