ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι κατά το διάστημα 1-31 Μαρτίου 2022 υποβάλλονται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Την Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
  2. Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας