ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, της Σχολής Ο.Π.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ my-studies

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή,πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα: http://webadm.uoa.gr

 και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους:

“Αίτηση Νέου Χρήστη” -- > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής στο my-studies:

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε:

  • τον Πλήρη Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.): είναι 13ψηφιος (13 ψηφία: 1343 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και ένα 5ψήφιο αριθμό, π.χ. 1343202100026)
  • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας: γράμματα ΚΑΙ αριθμούς ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΟ μεταξύ τους. Σε περίπτωση Διαβατηρίου τα αναγράφετε όλα με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.

Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμο σας με χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμο σας όπως ακριβώς αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα και όχι κάποιο υποκοριστικό.

Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής σας, καθώς και ένας αριθμός PIN, που θα σας χρησιμεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.ΦΥΛΑΞΤΕ αυτούς τους δύο αριθμούς.

Ακολουθώντας το σύνδεσμο “Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)” στη σελίδα http://webadm.uoa.gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας εγκριθούν θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα σας ανακοινωθεί το Usernameπου θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία.

Μετά την έγκριση των στοιχείων σας και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας.

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)

Η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και οφείλετε να την εκδώσετε άμεσα, μετά την απόκτηση κωδικών στο http://webadm.uoa.gr (βλ. σημείο 1). Χρησιμοποιείται  ΚΑΙ σαν Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Ισχύ Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) έχουν ΜΟΝΟ οι  ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών που ΔΕΝ είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για την έκδοσή της υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο http://academicid.minedu.gov.gr

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (Username-Password) που χρησιμοποιούνται στο http://my-studies.uoa.gr

Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων σας και να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν. 

 

3. e-class

 http://eclass.uoa.gr

Η πλατφόρμα η-ΤάξηΕΚΠΑ  (e-class)  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (webbrowser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις τόσο του χειμερινού, όσο και του εαρινού εξαμήνου είναι η υποχρεωτική δήλωση των μαθημάτων στα οποία προτίθεστε να εξετασθείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις δηλώσεις μαθημάτων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.soc.uoa.gr

μπαίνετε στην πλατφόρμα http://my-studies.uoa.gr  για να δηλώσετε τα μαθήματαστα οποία προτίθεστε να εξετασθείτε.

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί για την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου (Ιανουαρίου) καθώς και τα μαθήματα για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου (Ιουνίου). Την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, κάθε φοιτητής μπορεί να εξετασθεί, χωρίς νέα δήλωση, σε όσα μαθήματα εκ των δηλωθέντων απέτυχε ή δεν μετείχε στις δύο προηγούμενες εξεταστικές περιόδους του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.

Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων κάθε περιόδου είναι, π.χ. Οκτώβριος για την α' εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου), και  π.χ. Μάρτιος για την β' εξεταστική περίοδο (Ιουνίου).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη υποβολή δηλώσεως συμμετοχής στις εξετάσεις, διότι η σχετική παράλειψη έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις της συγκεκριμένης περιόδου. 

 

5. ΕΥΔΟΞΟΣ (ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων η οποία προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα, δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις δηλώσεις συγγραμμάτων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.soc.uoa.gr

μπαίνετε στην Ιστοσελίδα http:// eudoxus.gr για να δηλώσετε τα συγγράμματα τα οποία επιθυμείτε να παραλάβετε.

Επισημαίνεται ότι : θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλωμένων μαθημάτων και δηλωμένων συγγραμμάτων. Εάν δεν υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση των μαθημάτων που δηλώθηκαν στο my-studies με όσα δηλώθηκαν στον ΕΥΔΟΞΟ, τότε μετά από έλεγχο θα ζητηθεί να επιστραφούν τα συγγράμματα που τυχόν παρελήφθησαν από τους φοιτητές και για τα οποία δεν δηλώθηκαν τα αντίστοιχα μαθήματα στο my-studies.

 

6. ΣΙΤΙΣΗ

Οι φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται την παροχή της δωρεάν σίτισης, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα:

 Πανεπιστημιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, 10679 – Αθήνα,

https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/tmima_sitisis_foititon/

 

7. ΣΤΕΓΑΣΗ

Πληροφορίες για προϋποθέσεις και δικαιολογητικά,  στην Ιστοσελίδα http://fepa.uoa.gr/