Τμήμα Κοινωνιολογίας

CIVIS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

☛ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ"

☛ NEW! CIVIS WORKSHOP-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ CIVIS COURSES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ CIVIS COURSES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ OPEN SESSIONS ΤΩΝ GLOBAL CIVIS DAYS (18-20 MAY 2022)

☛ CIVIS COURSES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! CIVIS COURSES- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSES - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSES - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ CIVIS COURSES- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ ΠΑΡΑΤΑΣΗ! CIVIS COURSE - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS - RIVER_GENERATION_LAB

☛ NEW! CIVIS COURSES- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- GLOBAL ETHICS

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- SUMMER SCHOOL: BASICS & TRANSLATIONAL APPROACHES IN IMMUNOTHERAPY OF CANCER

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! CIVIS COURSE -ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- GRADUATE NETWORK: BAROQUE/NEO-BAROQUE

☛ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIVIS-WP3 «ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΤΗΤΑΣ» Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ

☛ NEW! CIVIS COURSE - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS - SUMMER SCHOOL: THE SCIENCE, ETHICS AND GOVERNANCE OF GENOME EDITING

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- LINGUISTIC CULTURES AND COMMUNITIES IN EUROPE: FIELDWORK, WORKSHOPS AND EXHIBITION

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- CRITICAL CARE

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- RIVER/GENERATION_LAB

☛ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! CIVIS COURSES-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSE-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS- GRADUATE NETWORK: BAROQUE/NEO-BAROQUE

☛ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! CIVIS COURSES - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSE-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSE-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ [CIVIS] WEBINAR SERIES "THE PATIENT-DOCTOR RELATIONSHIP IN THE DIGITAL ERA. THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA AND INFLUENCERS ON HUMAN BEHAVIOUR AND PERCEPTIONS"-UNIVERSITY OF BUCHAREST]

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ NEW! CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ CIVIS COURSE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ CIVIS

☛ CIVIS COURSE, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ CIVIS COURSE - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ CIVIS

☛ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! CIVIS COURSE, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS: "LOGIC AND TRANSDISCIPLINARITY" HUB 2 SOCIETY, CULTURE, HERITAGE

☛ CIVIS SHORT TERM MOBILITY COURSE-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

☛ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS: "LOGIC AND TRANSDISCIPLINARITY" HUB 2 SOCIETY, CULTURE, HERITAGE

☛ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN UNIVERSITY COMMUNITY (EUC) CONFERENCE "FUTURE OF THE EUROPE" - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

☛ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS