Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέλη Προσωρινής Συνέλευσης

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

  • Δρ. Ευάγγελος Λιότζης
  • Δρ. Μιχαήλ Νικολακάκης
  • Δρ. Γεώργιος Παπαφράγκου
  • Δρ. Διονύσιος Τζαρέλλας
  • Δρ. Ιωάννης Φλυτζάνης

 

Ε.ΔΙ.Π.

 

Διοικητικό Προσωπικό  

  • Προϊσταμένη Γραμματείας: Ιωάννα Καμινάρη, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  • Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας: Χριστίνα Νιγιάννη, ΔΕ Διοικητικού
  • Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας: Μαριάννα Πετροπούλου, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού