Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέλη Προσωρινής Συνέλευσης

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

  • Δρ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Ευάγγελος Λιότζης
  • Δρ. Κοινωνιολογίας Μιχαήλ, Νικολακάκης
  • Δρ. Πολιτικής Φιλοσοφίας, Γεώργιος Παπαφράγκου
  • Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Διονύσιος Τζαρέλλας
  • Δρ. Νομικής, Κοινωνική Θεωρία και Δίκαιο, Ιωάννης Φλυτζάνης

 

Π.Δ 407/80

  • Δρ. Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, Σπυρίδων Καλτσάς
  • Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Ιωάννης -Μάριος Κτενάς

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Ε.ΔΙ.Π.

 

 Διοικητικό Προσωπικό  

  • Προϊσταμένη Γραμματείας: Ιωάννα Καμινάρη, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  • Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας: Χριστίνα Νιγιάννη, ΔΕ Διοικητικού
  • Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας: Μαριάννα Πετροπούλου, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού