ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2ο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνονται τα άτομα που επελέγησαν για πρακτική άσκηση ότι μπορούν να προχωρήσουν στην έναρξή της.

Αναλυτικές οδηγίες ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να υπογράψετε με το φορέα που θα συνεργαστείτε και να προσκομίσετε στο Γραφείο Πρακτικής, μπορείτε να βρείτε εδώ στον παρακάτω σύνδεσμο που εμπεριέχει και το τμήμα μας: https://praktiki.uoa.gr/?page_id=5186

Για τυχόν απορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με τον κ. Δημήτρη Αδάμο, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ (Τηλέφωνο : 210-7276443, Email: dadamos@elke.uoa.gr), είτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Αναπλ. Καθηγητή Δημήτριο Παρσάνογλου (Email: dimparsa@soc.uoa.gr)

Eπίσης καλείστε να εγγραφείτε στο e-class του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" για να λαμβάνετε την σχετική πληροφόρηση.

Για το 2ο Τελικό Πρακτικό των επιλεγέντων για την Πρακτική Άσκηση, πατήστε εδώ.

 

Από την Γραμματεία