το ΤΜΗΜΑ μας

 

 

Προκήρυξη μιας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προκήρυξη μιας κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☛ Ανακοίνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και λειτουργίας της Γραμματείας

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

☛ 26/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

☛ 24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι

☛ 24/03/2020: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

☛ 30/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

☛ 24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (18ος-21ος ΑΙ.)

☛ 30/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 01/04/2020

☛ 24/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ίδρυση Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν αίτημα της ακαδημαϊκής του κοινότητας εδώ και δεκαετίες. Στηρίζονταν πάντα στην ιδέα της αξιοποίησης μιας μακράς παράδοσης που ξεκινούσε από την καλλιέργεια των κοινωνικών επιστημών πρώτα στη Νομική Σχολή και αργότερα κυρίως στα Τμήματα Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στα Παιδαγωγικά Τμήματα, ακόμη και στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και στην Φιλοσοφική και στην Θεολογική Σχολή. Με το δυναμικό που διαθέτει το Πανεπιστήμιό μας υπάρχουν οι προϋποθέσεις άμεσης ανταπόκρισης στις προκλήσεις της εκκίνησης της λειτουργίας του νέου Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ) ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ) ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (18ος -21ος ΑΙ.)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ"

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
07 ΤΡΙΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ