ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Δ΄ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώνονται στους φοιτητές του 4ου έτους σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας τα εξής:

Α) Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών και η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σαράντα (40) μαθημάτων, εκ των οποίων:

  • 24 υποχρεωτικά μαθήματα Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • 13 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • 3 ελεύθερης επιλογής μαθήματα από άλλα Τμήματα

 

Β) Από τα 13 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος Κοινωνιολογίας τουλάχιστον τα τρία (3) μαθήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν σε μία Θεματική Ενότητα.

Οι 4ετείς φοιτητές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου και ολοκληρώνουν άμεσα τις σπουδές τους καλούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (secr[at]soc.uoa[dot]gr) τη Θεματική Ενότητα από την οποία επιθυμούν να προσμετρηθούν τα τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη Αίτηση, εδώ.

Προσοχή: Αλλαγές στις Θεματικές Ενότητες δεν γίνονται δεκτές.

Επισυνάπτεται το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας το οποίο σας συστήνουμε να συμβουλευτείτε, εδώ.

Γ) Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία στο Η΄ εξάμηνο σπουδών καλούνται για τον καλύτερο προγραμματισμό του Τμήματος να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (secr@soc.uoa.gr)  συμπληρώνοντας τη συνημμένη Αίτηση, εδώ.

Προσοχή:  Η επιλογή της εκπόνησης της «Πτυχιακής Εργασίας» προϋποθέτει και την επιλογή του μαθήματος «Σεμινάριο Προετοιμασίας Πτυχιακής Εργασίας» το οποίο είναι απαραίτητο για την μεθοδολογική υποστήριξή της. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας